Proč je pro firmy důležitá dokumentace bozp

Existuje hned několik formalit, které se týkají prakticky každého pracovníka a kterými musí projít ihned po svém přijetí do pracovního poměru. Mnohé z nich platí jak pro zaměstnance na plný úvazek, tak i pro brigádníky či pomocné síly.

Jednou z nich je i nastudování a podepsání dokumentace BOZP. Tato zkratka znamená Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci. Jde o sérii pokynů a nařízení, jak danou pracovní pozici vykonávat co nejbezpečněji. Cílem je samozřejmě omezit počet pracovních úrazů, avšak to rozhodně není to jediný důvod, proč to firmy dělají.

k BOZP patří i ochranné pomůcky

Hlavním cílem je zde zbavit firmu legálních tahanic v případě, že se něco stane. Koneckonců, pokud dojde k pracovnímu úrazu, pracovník může jednoduše žalovat firmu. Pokud ovšem podepíše příslušnou dokumentaci, není už situace ani zdaleka tak jednoduchá.

Potvrzuje totiž, že se seznámil s tím, jak má svou práci vykonávat bezpečně. Pokud se úraz stal ve chvíli, kdy některé z podepsaných pravidel porušil, pak je celá věc považována za jeho vinu a firma je takříkajíc „z obliga“. Zaměstnanec přeci věděl, jaká jsou bezpečnostní pravidla. Za to, že je porušil, nenese zaměstnavatel vinu.

zásady BOZP je nutné dodržovat

Samozřejmě jsou důležité i pro pracovníky, neboť ti se tak seznámí s bezpečnostními zásadami na svém pracovišti. To pomůže hlavně čerstvým absolventům, kteří o některých věcech nemusí mít ani tušení. Nehledě na to, že každé pracoviště má své specifické zvláštnosti. Je tedy jen pochopitelné, že u některých rizikovějších povolání je nutnost seznámení se s tímto dokumentem dána přímo zákonem. Cílem je zde ochránit zaměstnance, zaměstnavatele a nakonec i majetek firmy, který by mohl být porušením těchto zásad poškozen. Pokud tedy budete při nástupu do nového zaměstnání vyzváni, abyste si BOZP přečetli a podepsali, rozhodně to neberte na lehkou váhu a prostudujte je důkladně. Věřte, že se vám to může v budoucnu hodit.